Naslov

Zgornje Gameljne 20, 1211 Ljubljana-Šmartno

Telefon

+386 31 339 419

Email

info@vaco.si

Socialna omrežja

Uničenje digitalnih medijev

V današnji digitalni dobi, kjer so podatki kraljevali in občutljive informacije postajajo vse bolj ranljive, smo tu, da vam zagotovimo zanesljive storitve varnega uničenja, ki presegajo zgolj tehnične vidike in poudarjajo varnost, sledljivost ter skladnost z najstrožjimi regulativami. Celovito uničenje digitalnih medijev Ponujamo strokovno in varno uničenje vseh vrst

Uničenje dokumentacije

Poslovna in zaupna dokumentacija je gradivo občutljive narave, ki zahteva posebno pozornost, zato vam v podjetju VAČO nudimo storitev uničenja zaupnih dokumentov v skladu z GDPR. Uvedba uredbe GDPR pomeni, da lahko podjetja zaradi kršitve varstva osebnih podatkov doletijo visoke globe, zato je pravilno odstranjevanje dokumentacije, ki vsebuje zaupne

Odvoz in odkup odpadnega papirja

Ravnanje z odpadnim papirjem je eden izmed ključnih korakov k ohranjanju okolja in naravnih virov. Odpadni papir je ena izmed najpogostejših vrst odpadkov, ki se pojavlja v vsakdanjem življenju, od pisarniških dokumentov pa vse do embalaže. Pomembno je, da se zavedamo vpliva, ki ga ima pravilno ravnanje z odpadnim

Odvoz kartonske embalaže

V Sloveniji vsako leto porabimo 1,5 milijona ton kartona in papirja. Odpadni karton je obsežen, vendar se zlahka reciklira. Številna podjetja kot stranski produkt vsakodnevnega poslovanja proizvajajo komercialne odpadne kartonske materiale. Čeprav je nastajanje teh poslovnih odpadkov pogosto neizogibno, pa njihovo odlaganje na odlagališčih ni. V fazi predelave se